Log in to reply
 

3Ds Max Saç'ı Şapka olarak Değiştirme  • Michael Karakterinin saçını GIMSe evo ile 3Dmax'a import ettim. Blender'da yaptığım şapkayı .obj olarak 3dsmax'e import edip saçı sildim. Yani oyunda karakterde saç yerine şapka olmasını bekliyordum ama olmadı. OpenIV içinde şapka gözüküyor, açılıyor sorun yok. Ama oyuna girdim berber'e gidip Saçı değiştirdiğimde oyun kapanıyor. Nerde hata yapıyorum acaba?


Log in to reply
 

Looks like your connection to GTA5-Mods.com Forums was lost, please wait while we try to reconnect.