Log in to reply
 

Direksiyon Dönüş Hassasiyeti  • Araba dönüş hassasiyeti çok hızlı. Sağa veya sola bastığımızda araba çok hızlı dönüyor. bu da gerçekçiliği yok ediyor. Bunun için bir mod bilen var mı?


Log in to reply
 

Looks like your connection to GTA5-Mods.com Forums was lost, please wait while we try to reconnect.