Log in to reply
 

dodawanie pojazdów  • Kiedy pobieram pojazd Add on i wgrywam dlclist.xml to kiedy gra się ładuje wywala ją i jest tak tylko z pojazdami


Log in to reply
 

Looks like your connection to GTA5-Mods.com Forums was lost, please wait while we try to reconnect.