Log in to reply
 

[MISC] [WIP] De Meldkamer Mod / Dutch Dispatch Mod • Status: Alpha
  Release date: Unknown

  :flag_gb: Hi guys! I'm currently working on my first mod ever for GTA 5/LSPDFR: The Dutch Dispatch Mod! It replaces the American dispatch audio with dutch translations, both real police scanner audio as recorded lines by an awesome team. (: The videos show the first tests with the alpha version of my mod. Feel free to contact me for questions or tips.

  :flag_nl: Hoi! Al een tijd werk ik aan mijn allereerste mod voor GTA 5/LSPDFR: De Meldkamer Mod! Het vervangt de Amerikaanse meldkamer audio met Nederlandse vertalingen, zowel van echte bronnen als door een geweldig team ingesproken zinnen. (: De video's laten een van de eerste testen met de alpha versie van mijn mod zien. Neem gerust contact op voor vragen of tips.

  Supported calloutpacks & mods:

  • Agency Callouts
  • Arrest Warrant Callout
  • Assorted Callouts
  • CalloutsV
  • Code 3 Callouts
  • Code Red Callouts
  • Crazy Callouts
  • LP Callouts
  • PeterUCallouts
  • Secondary Callouts
  • Traffic Policer
  • Wilderness Callouts

  Media  Some of the first tests with the mod • @Helix kan ik deze mod ook ergens downloaden • @xanderbloks De mod is nog niet klaar voor release. De alpha versie is alleen beschikbaar voor mensen van het team en mensen die het project steunen. ;) • This post is deleted!

Log in to reply
 

Looks like your connection to GTA5-Mods.com Forums was lost, please wait while we try to reconnect.